Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

Sheee
2661 31a5
Reposted fromlittlefool littlefool viakrainakredek krainakredek
Sheee
Sheee
Sheee
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viaromantycznosc romantycznosc
Sheee
3132 00ef
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
2812 304a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
2425 ec2b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
2115 b651
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
1152 10f8
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
0932 98ae
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
0543 0a17
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Sheee
4760 b453
Reposted frommartynkowa martynkowa viakrainakredek krainakredek
Sheee
Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.
— Brad Pitt
Sheee
0726 b8b6 500
Reposted fromwoolowinka woolowinka viakrainakredek krainakredek
Sheee
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viakrainakredek krainakredek
Sheee
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Sheee
5680 8f29
Reposted fromcharming charming viaromantycznosc romantycznosc
Sheee
4489 fc2a 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish vialookbook lookbook
Sheee
2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viakrainakredek krainakredek
Sheee
6823 8a3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl